Nieuws

Bouwers en kopers verzekerd tegen jobverlies

BRUSSEL - De Vlaamse overheid start op 1 april 2009 opnieuw met een gratis verzekering gewaarborgd wonen via verzekeraar Ethias. Die verzekering voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) rekent op zo'n 7.500 polissen per jaar.

Villa in Spanje, erfenis in België

Wie een villa of appartement heeft in het buitenland, heeft daar dikwijls ook een rekening. Bij erfenis zijn dubbele belastingen niet uitgesloten.
 
Bij overlijden wordt die rekening daar soms ook belast met successierecht, en dat belet niet dat België ook nog eens belasting heft, zonder verrekening.

Een vrouw die in Spanje woont, en een erfenis ontvangt van een erflater uit Duitsland, betaalt hier twee maal erfenisrechten op. Deze dubbele belasting is enkel te vermijden door het afsluiten van verdragen tussen de landen onderling.

Overlappingen bij verzekeringen

De modale Belg vindt nogal snel dat hij te veel betaalt voor zijn verzekeringen. Zeker als hij zelden of nooit een

Wat is SEPA, IBAN & BIC?

SEPA: Europese richtlijn op de betaaldiensten

SEPA staat voor Single “Euro Payments Area”, een eengemaakte Europese betaalruimte. Elke bankcliënt, van particulier tot groot bedrijf, zal in de eurozone en later in de gehele Europese Unie even gemakkelijk kunnen betalen als in eigen land.

Op het einde van jouw loopbaan moet je met volgende zaken rekening houden:

Als je een aanvullend pensioen opbouwt bij jouw werkgever (via een groepsverzekering of een pensioenfonds), moet je nakijken wat de invloed is van tijdskrediet, deeltijds werken of brugpensioen op de dekkingen.
Misschien heb je naast het aanvullende pensioen ook aanvullende dekkingen ziekenhuisopname, overlijden, arbeidsongeschiktheid of inkomensverlies. Lopen die dekkingen door? Moet je bepaalde polissen individueel voortzetten?

Pagina's