Verplicht onderhoud verwarmingsketels

Veilig verwarmd de winter door

Een goed gereinigde verwarmingsinstallatie verbruikt veel minder energie en kost u minder. Bovendien voorkomt u met een goed onderhouden verwarmingsinstallatie infecties van de luchtwegen, vergiftigingen en milieuoverlast.

1. Controle bij eerste ingebruikname &hellip

Voor de ingebruikname van een nieuw stooktoestel moet de eigenaar dit laten keuren. Deze verplichting geldt nu reeds voor vloeibare en vaste brandstoffen, en wordt op 1 juni 2010 van kracht voor centrale verwarming op gasvormige brandstof.p>

Als nieuw stooktoestel wordt beschouwd:

  • een stooktoestel dat voor het eerst in gebruik wordt genomen,
  • een stooktoestel waarvan de ketel of de brander wordt vervangen, of
  • een stooktoestel dat wordt verbouwd of verplaatst

Na de controle ontvangt de eigenaar een keuringsrapport dat aangeeft of zijn centrale verwarming in gebruik mag worden genomen.

2. ... én periodieke controle

De gebruiker is verplicht de centrale verwarming in goede en veilige staat te houden, d.w.z. dat hij het toestel regelmatig moet laten onderhouden door een erkende technicus:

  • jaarlijks voor centrale verwarming op vloeibare of vaste brandstof.
  • om de twee jaar voor centrale verwarming op gasvormige brandstoffen.

De gebruiker krijgt vervolgens een reinigings- en verbrandingsattest, waarvan hij een duplicaat aan de eigenaar bezorgt. Zowel de huurder als de eigenaar houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij

3. Daarnaast verwarmingsaudit

 

De verwarmingsaudit moet gebeuren binnen een termijn van twee jaar nadat het toestel 15 jaar is geworden.

Toestellen die bij de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 juni 2007 al 15 jaar waren, moesten gecontroleerd worden voor 1 januari 2009. De eigenaar krijgt vervolgens een verwarmingsauditrapport, en dient dit bij te houden zolang het toestel in gebruik is.

Indien voor een eerste ingebruikname of na een onderhoudsbeurt blijkt dat uw stooktoestel of schoorsteen niet (meer) voldoet, moet je als huurder/gebruiker en eigenaar binnen de 3 maanden het stooktoestel of de schoorsteen in orde brengen en opnieuw laten keuren.

4. Fiscaal voordeel

Er is ook een fiscaal voordeel voor het onderhoud van een centraleverwarmingsinstallatie. Alleen die kosten komen in aanmerking die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander, het reinigen van de installatie. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken komen niet in aanmerking. De geregistreerde aannemer moet op de factuur de karakteristieken vermelden van de stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) en op die factuur de datum vermelden van dat onderhoud.

Categorie - Rubriek: